Informace od 3.5. 2021

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti:

Při vstupu do provozovny je nezbytné se prokázat jedním z těchto dokumentů :

  • potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa-platnost 72 hodin od provedení
  • potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa-platnost 7 dní od provedení
  • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní
  • potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami)
  • certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od poslední dávky uběhlo více než 14 dní

nebo si můžete provést ve vymezeném místě samotest, který je možno zakoupit na provozovně

Současně Vás musím informovat, že podle mimořádného opatření Vlády č. 423 ze dne 29.4. 2021 jsem povinna sbírat a uchovávat osobní údaje, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsem povinna osobní údaje předat oprávněné osobě.

You may also like