Další služby

Zvýraznění barvy obočí barvením obočí lze do jisté míry podpořit hustotu a tvar obočí.

I zde je nutné brát ohled na přirozený vzhled. Barvením obočí, lze také odranit šediny v obočí. Barva obočí by měla ladit s barvou vlasů, ale někdy je zádoucí použít barvu kontrastující. Nejdůležitejší je přistupovat ke kazdému obočí individuálně a nepodléhat módním trendům. 

obočí rámuje oči, dokresluje  tvar obličeje, ovlivňuje jeho výraz. 

Jeho úpravou můžeme výrazně ovlivnit vyzařování obličeje. Tvar obočí by měl souznít s jeho přirozeným tvarem, násilné změny nejsou příliš žádoucí a obličeji většinou škodí.

zvýraznění očí lze podpořit také barvením řas. Konečky řas bývají světlé, proto řasy po obarvení působí delším dojmem. 

Barvení řas vydrží přibližně jeden měsíc. Vhodné je před dovolenou. Efekt je výraznější u blondýnek, které mívají řasy od přírody celkově světlejší.

Pozor, při barvení řas nedojde k zahuštění ani prodloužení, nic se na řasy nelepí. Efektem je jejich barevné zvýraznění, řasy pak působí hustějším, delším dojmem.

obočí

Obočí před a po

ukázka úpravy a barvení velmi světlého obočí. Obočí bylo nejprve upraveno pinzetou do požadovaného tvaru. V úvahu bereme přirozený růst obočí a tvar obličeje. Následně bylo obočí obarveno světle hnědým odstínem (slečna je blondýnka). Barvení zýraznilo tvar obočí a opticky se zahustilo.

Depilace voskem

odstranění nežádoucího ochlupení teplým voskem .Vyrží přibližně jeden měsíc. 

Pozor depilovaná oblast NESMÍ BÝT 24 HODIN PO ÚKONU VYSTAVENA SLUNCI (ANI SOLÁRIU)!!!!

Dále je vhodné nejít např. cvičit, pot by byl na depilovanou oblast příliš agresivní. Není vhodné ani používat abrazivní přípravky – peelingy.  Mohlo by dojít k přílišnému podráždění pokožky a nežádoucím reakcím.